/
/

Sammanfattning av rapporten Effektutvärdering av arbetsmodellen  Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige

Socialstyrelsen har gett Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, i uppdrag att utvärdera den kommunala arbetsmodellen Skolfam. Här hittar du en sammanfattning av resultatet i rapporten Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige. Rapporten finns att läsa på KI:s webbplats.

Den kommunala arbetsmodellen Skolfam har utvecklats för att främja skolprestation och välmående bland familjehemsplacerade barn. Idag finns denna arbetsmodell spridd i 26 kommuner. Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Ta del av hela rapporten på KI:s webbplats:

Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-7
Format: PDF
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr