/
/

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006–2017

Detta dokument samlar riksnormen för åren 2006–2017. Dokumentet innehåller samma information som de meddelandeblad som Socialstyrelsen publicerade varje år till och med 2011

Sammanfattning

Socialstyrelsen publicerar varje år riksnormen för kommande år. I detta dokument har vi samlat riksnormen för åren 2006–2017.

Till och med 2011 publicerade Socialstyrelsen varje år riksnormen i ett meddelandeblad. Av meddelandebladen framgick bland annat hur normens totalsummor för olika personkategorier skulle fördelas på olika behov (mat, kläder, etc.). Meddelandebladen innehöll dessutom ytterligare information om hur riksnormen skulle användas och informationen finns här med i sin helhet till och med år 2011.

Från och med 2012 är riksnormen inte uppdelad på summor för olika personkategorier, behov och hushållstyp utan innehåller endast totalsummorna. Socialstyrelsen publicerar från och med 2012 tabellerna direkt på webben utan att också ta fram ett meddelandeblad. Det innebär att informationen utöver siffertabellerna är begränsad.

Läs hela sammanfattningen
Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006–2017

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-40
Format: PDF
Antal sidor: 34
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anette Agenmark
075-247 30 00