/
/

Tillgång på specialistläkare 2014

Denna statistikrapport beskriver bland annat förändringen av antalet sysselsatta specialistläkare i förhållande till befolkningen för samtliga medicinska specialiteter mellan 1995 och 2014.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-29
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Lukas Ryan
075-247 30 00

Hans Schwarz
075-247 30 00