/
/

HSLF-FS 2016:94 Avstängning från blodgivning på grund av zikavirus

Socialstyrelsens föreskrifter om avstängning från blodgivning på grund av zikavirus

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-27
Format: Häfte
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2016-12-20
Utkom från tryck: 2016-12-30
Gäller från och med: 2017-01-01
Upphör att gälla 2017-12-31