/
/

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2017 – Meddelandeblad

I det här meddelandebladet redovisar Socialstyrelsen några av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen som är knutna till prisbasbeloppet. Beloppen avser år 2017.

Socialstyrelsen har för år 2017 inte beräknat högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Det beror på att lagstiftningen inte ger klar vägledning om hur beloppet ska beräknas. Du kan läsa mer om det på sidan Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2017.

Läs hela sammanfattningen
Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2017 - Meddelandeblad

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-25
Format: POD
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anna Giertz
075-247 30 00