/
/

Öppna jämförelser – Kostnadsmått inom socialtjänsten – Dokumentation

I denna rapport finns definitioner för alla kostnadsmått som tas fram för socialtjänsten. Definitionernas syfte är att underlätta förståelse och analys av kostnadsmåtten samt att säkerställa att uppgifterna tas fram på samma sätt år från år.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-23
Format: POD
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr