/
/

Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedel

Denna rapport redovisar resultaten från en utvärdering av modellen med fritt val av hjälpmedel och en konsekvensanalys av denna modell utifrån antagandet att den skulle ges en vidare spridning. Utvärderingens syfte är att utgöra underlag för regeringen i bedömningen om eventuellt ytterligare initiativ ska tas för att främja fritt val av hjälpmedel.

Rättelse: Tabell 7.
I Region Kronoberg förekommer inte någon besöksavgift vid förskrivning av elrullstol.

Läs hela sammanfattningen
 Utvärdering och konsekvensanalys av verksamheten med fritt val av hjälpmedel

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-20
Format: POD
Antal sidor: 80
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Staffan Söderberg
075-247 30 00