/
/

Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossning

Rapporten beskiver hur förlossningsvården skiljer sig för kvinnor i Sverige och hur olika utfall varierar beroende på socioekonomisk tillhörighet och beroende på i vilka länder kvinnorna är födda.

Läs hela sammanfattningen
Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossning

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-14
Format: POD
Antal sidor: 84
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 233 kr

Kontakt

Karin Källén
075-247 30 00