Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.I denna rapport
/
/

Återkoppling om implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

I denna rapport beskrivs att landstingens och regionernas arbete med levnadsvanor har blivit mer etablerat sedan Socialstyrelsen beslutade om nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Men det är fortfarande stora skillnader mellan landstingen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-11
Format: PDF
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr