/
/

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning – Remissversion

Remissversionen ger rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Rapporten vänder sig främst till beslutfattare.

Kunskapsunderlag

Tillstånds- och åtgärdslista

Hälsoekonomiskt underlag

Metodbeskrivning

Läs hela sammanfattningen
Remissversion NR vård och omsorg vid demenssjukdom

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-11-7
Format: POD
Antal sidor: 80
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr