/
/

Tillgång på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2014

Antalet specialistsjuksköterskor minskade med 7 procent i förhållande till befolkningen 2009–2014. Utvecklingen skiljer sig mellan olika specialiteter. Internmedicin och kirurgi har minskat med 38 procent. Ambulanssjukvård har ökat med 79 procent. Under samma tidsperiod ökade antalet röntgensjuksköterskor per 100 000 invånare med 1,6 procent.

Bilagor

Tabeller

Kvalitetsbeskrivning

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-11-2
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr