/
/

Stödboende för barn och unga 16–20 år – Delrapport november 2016

Rapporten är en delrapportering av regeringsuppdraget att följa upp och utvärdera den nya placeringsformen stödboende för barn och unga i åldern16–20 år, som infördes i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, den 1 januari 2016.

Läs hela sammanfattningen
Stödboende för barn och unga 16-20 år

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-11-13
Format: POD
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr