/
/

Ett nationellt stöd till landstingens planering av kompetensförsörjning – Socialstyrelsens utveckling av det nationella planeringsstödet (NPS)

Rapporten beskriver utvecklingen av det nationella planeringsstödet (NPS). Socialstyrelsen föreslår att det ska breddas till att omfatta alla legitimerade yrkesgrupper. Rapporten riktar sig främst till regeringen men även till andra med intresse för utvecklingen av statens planeringsstöd till landstingen.

 

Sammanfattning

Socialstyrelsen föreslår att det nationella planeringsstödet (NPS) ska breddas till att omfatta alla legitimerade yrkesgrupper. Planeringsstödet för en dialog med landsting och regioner om hur stödet ska utvecklas för att bli till större nytta i planeringen av kring kompetensförsörjning. Redan påbörjade åtgärder omfattar att:

  • NPS tillgångsstatistik utökats med data för farmaceuter, fysioterapeuter och psykologer.
  • NPS inlett möten och diskussioner med huvudmännen om i vilken ordning ytterligare legitimerade yrkesgrupper ska inkluderas i NPS.
  • NPS för diskussioner med huvudmännen och yrkesföreträdare om vilka nationella underlag som skapar ökad nytta inlett

Socialstyrelsen har bedömt att informationen om tillgång och efterfrågan på legitimerade läkare som genomgår specialiseringsutbildning (ST-läkare) kan utvecklas inom ramen för NPS. Därför har NPS tillsammans med SKL och huvudmännen arbetet med:

  • en lösning för nationell statistik över läkare under vidareutbildning
  • en lösning för ett nationellt underlag om planering av kommande ST-tjänster påbörjats

NPS ska kompletteras med ytterligare fördjupningar kring olika yrkeskategorier. Därför har Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet (UKÄ) gemensamt börjat ta fram information om hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper som omfattar både data från utbildnings- och arbetsmarknadssektorn. Det första arbetet fokuserar på specialistsjuksköterskornas situation.

Socialstyrelsen har bidragit till att inom ramen för NPS skapa en mötesplats för huvudmän och andra organisationer att gemensamt diskutera planering av kompetensförsörjning ur ett nationellt perspektiv. Därför har Socialstyrelsen påbörjat:

  • En översyn av ST-rådet så att det kan utvecklas till ett nationellt forum för nationell samordning, planering och fördelning av specialiseringstjänster för läkare och för SK-kurserna
  • Förbereda en nationell konferens våren 2017 om specialistsjuksköterskor
  • Förbereda en nationell konferens våren 2017 om hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning, tillsammans med UKÄ

Socialstyrelsen föreslår att fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för NPS till och med 2019 ska rapporteras i de årliga rapporter som lämnas till regeringen i ”Uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso-och sjukvården”.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-11-11
Format: POD
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Magnus Göransson
075-247 30 00