/
/

Statistik om läkemedel till barn

Ungefär hälften av alla barn under 18 år får receptförskrivna läkemedel varje år. Läkemedel mot infektioner och mot sjukdomar i andningsorganen är vanligast. Sedan receptläkemedel blev kostnadsfria för barn vid årsskiftet syns ingen generell ökning av läkemedelsanvändningen, förutom i vissa läkemedelsgrupper.

Bilagor

Tabeller

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-10-8
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Henny Rydberg
075-247 33 03