/
/

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals arbetsmarknadsstatus 2014

Rapporten visar att andelen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som är sysselsatt inom hälso- och sjukvården är mycket hög. Endast 1–3 procent är inte sysselsatta av dem som bor i Sverige och som ännu inte har pensionerats.

Bilagor

Tabeller

Beskrivning av statistiken

 

Statistiken får nytt format
Från och med 2016 publicerar vi vår statistik i nytt format, i form av ett faktablad och en Excelfil. I faktabladet får du en snabb överblick medan Excelfilen ger dig siffrorna och tabellerna bakom.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-10-4
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr