/
/

HSLF-FS 2016:88 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-10-10
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2016-10-11
Utkom från tryck: 2016-10-20
Gäller från och med: 2016-10-20