/
/

Gemensam informationsstruktur – Rapportering från regeringsuppdrag 2015

Rapporten redovisar hur myndigheten har genomfört 2015 års uppdrag. Särskilt fokus har legat på att tillgodose olika intressenters behov av stöd för att använda produkterna i den gemensamma informationsstrukturen. Det ingår även en kort beskrivning av fortsatt arbete 2016.

Läs hela sammanfattningen
Gemensam informationsstruktur – Rapportering från regeringsuppdrag 2015

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-1-33
Format: POD
Antal sidor: 36
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Lotta Holm Sjögren
075-247 30 00