/
/

Dödsfallsutredningar 2014-2015 – Socialstyrelsens utredningar av barn och vuxna som avlidit med anledning av brott

Socialstyrelsen utreder dödsfall när barn avlidit med anledning av brott och när vuxna avlidit med anledning av brott av en närstående. Syftet med utredningarna är att ge underlag för förslag till åtgärder som förebygger att barn far illa och att vuxna utsätts för våld.

Läs hela sammanfattningen
Dödsfallsutredningar 2014-2015 – Socialstyrelsens utredningar av barn och vuxna som avlidit med anledning av brott

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-1-31
Format: POD
Antal sidor: 47
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr