/
/

Försäkringsmedicinskt beslutstöd och HoSp-registret som e-tjänster – Slutrapport till Försäkringskassan 2015

Rapporten är en slutredovisning av uppdraget att utveckla e-tjänster av försäkringsmedicinskt bestlutsstöd (FMB) och registret för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). I rapporten framgår de resultat som uppdraget lett fram till.

Bilagor

Informationsspecifikation för Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – tjänstekontraktsbeskrivning

Informationsspecifikation för HoSp-registret

HoSp-registret – tjänstekontraktsbeskrivning

Software architecture description (SAD)

Sammanfattning

I denna rapport redovisas två uppdrag. Socialstyrelsen har dels anpassat det försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB) så att rekommendationerna i beslutstödet är möjliga att integrera i journalsystemens intygssystem, dels skapat en teknisk lösning för direktåtkomst till registret för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) för offentliga vårdgivare.

Detta innebär att Socialstyrelsen skapat e-tjänster för FMB och HoSp som är tillgängliga via region- och landstingsägda Ineras nationella tjänsteplattform.

När det gäller FMB har Inera integrerat beslutstödet i sin intygsapplikation, webcert. Denna integration kommer att börja användas av två landsting under januari 2016. Under nästa år förväntas fler landsting integrera beslutsstödet i samband med de stimulansmedel som staten betalar ut till landsting som integrerat beslutsstödet senast i december 2016.

Integrationen innebär att läkare som skriver sjukintyg kommer att få stöd från FMB direkt när intyget skrivs.

Socialstyrelsen har i samband med uppdraget för FMB vidareutvecklat beslutsstödets struktur, innehåll och kodning samt förvaltning, lagring och distribution. Under 2016 kommer myndigheten vidareutveckla alla dessa områden samt revidera rekommendationerna med hjälp av bland annat medicinska experter.

När det gäller HoSp finns det av juridiska och tekniska skäl ingen användarapplikation, det vill säga det finns ingen användare som anslutit sig till Socialstyrelsens tjänst. När dessa frågor lösts är Socialstyrelsens tjänst klar för att börja användas.

En grundläggande del för hela arbetet har varit att skapa en teknisk plattform som förutom de specifika kraven för FMB och HoSp även ska kunna användas till framtida tekniska lösningar där information ska kunna delas till extern och intern kund på ett säkert och effektivt sätt. Ett exempel där plattformen kommer att användas är det arbete som pågår att göra Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg tillgängliga digitalt på nya sätt.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-1-24
ISBN: 978-91-7555-360-3
Format: POD
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr