/
/

Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2013

Rapporten presenterar tillgången på personal inom fem yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård 2013. Redovisningen sker i tabellform.

Tabeller

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-9-6
Format: POD
Antal sidor: 96
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr