/
/

Abortstatistik 2014 – Statistics on induced abortions 2014

Rapporten innehåller statistik om aborter under 2014. Under året rapporterades drygt 36 600 aborter till Socialstyrelsen, vilket motsvarar 20,2 per 1 000 kvinnor i åldersgruppen 15–44 år.

Tabeller

Sammanfattning

En ny rutin för datainsamling till abortstatistiken infördes den 1 januari 2014. Samtidigt förändrades statistikens innehåll. Uppgifter om tidigare förlossningar togs bort och övriga variabler kategoriserades.

Under 2014 rapporterades drygt 36 600 aborter till Socialstyrelsen, vilket motsvarar 20,2 per 1 000 kvinnor i åldersgruppen 15–44 år. År 2012 var aborttalet 20,7 per 1 000 kvinnor.

Aborter är vanligast förekommande i åldersgruppen 20–24 år (29,6 per 1 000). Aborttalet bland tonåringar har minskat, från 25,4 per 1 000 under år 2006 till 18,8 under år 2012 och 2014 rapporterades 15,1 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–19 år. Aborter utförs allt tidigare under graviditeten. Under 2014 utfördes 93 procent av alla aborter före vecka 12, 82 procent före vecka 9 och hälften (50 %) före vecka 7. Den vanligaste metoden för abort är läkemedelsbehandling (medicinsk metod), som användes vid 88 procent av aborterna år 2014.

Vi kan inte säkert avgöra om de lägre aborttalen år 2014 visar en verklig minskning eller om förändringen beror på den nya datainsamlingsmetoden.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-9-4
Format: PDF
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Maria Öman
075-247 30 00

Karin Gottvall
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik