/
/

Utvärderingar av stöd till omsorgssviktande föräldrar – Ökningen av randomiserat kontrollerade utvärderingar mellan 2000−2012

Den här rapporten beskriver ökningen av antalet publicerade randomiserat kontrollerade studier (RCT) om stöd till vårdnadshavare för att förebygga att barn i åldrarna 0–12 år far illa. Undersökningen omfattar utvärderingar som publicerats mellan 2000 och 2012.

Sammanfattning

En förutsättning för en evidensbaserad praktik är vetenskaplig kunskap om interventioners effekter. Det säkraste sättet att få kunskap om det är genom randomiserat kontrollerade studier (RCT). Den här rapporten beskriver ökningen av antalet publicerade RCT om stöd till vårdnadshavare för att förebygga att barn i åldrarna 0–12 år far illa.

Undersökningen omfattar utvärderingar som publicerats mellan 2000 och 2012 i tre referensdatabaser: PsycInfo, PubMed och SocIndex.

Av 1 898 utvärderingar exkluderas 1 570 (83 %) efter manuell granskning. Av de återstående 328 utvärderingarna handlade majoriteten om selektiv prevention (63 %), därnäst universell (24 %) och minst antal berörde indikerad prevention (13 %).

Antalet publicerade RCT ökade kontinuerligt från 2000 till 2012. För år 2000 identifierades 10 RCT. År 2012 hade antalet stigit till 42. Det motsvarar en ökning mellan 2000 och 2012 på 420 procent.

Resultatet innebär att förutsättningarna ökar för systematiska översikter som stöd för professionellt arbete med barn.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-7-5
ISBN: 978-91-7555-332-0
Format: POD
Antal sidor: 21
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Jenny Nybom
075-247 35 97

Mer hos oss

Barn och familj