/
/

Ändring av SOSFS 2000-1 – utökad ordinationsrätt för sjuksköterskor vid vaccination av barn m.m. – Meddelandeblad

Meddelandebladet innehåller information om Socialstyrelsens ändringar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Dessa innebär bland annat en utökad ordinationsrätt för sjuksköterskor vid vaccination av barn.

Ändringsföreskrifterna beslutades den 3 juli 2015 och trädde i kraft den 17 juli 2015.

Läs hela sammanfattningen
Ändring av SOSFS 2000:1 – utökad ordinationsrätt för sjuksköterskor vid vaccination av barn m.m.

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-7-4
Format: POD
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Gaston Fernandez Palma
075-247 31 95

Eva Bucksch
075-247 30 65