/
/

HSLF-FS 2015:11 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen
HSLF-FS 2015:11

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-7-1
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr