/
/

Min guide till säker vård – Spanska

Det här är en översättning till spanska av handboken Min guide till säker vård. Guiden vänder sig till patienter som har eller kommer att ha upprepade kontakter med vården. Guiden kan hjälpa patienten att bli mer delaktig i sin egen vård och därmed bidra till att göra vården säkrare

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-6-66
Format: POD
Antal sidor: 30
Språk: Spanska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Elisabet Svedberg
075-247 41 78