/
/

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Den här handboken vänder sig till beslutsfattare och personal inom hälso- och sjukvård och tandvård. I handboken beskrivs bland annat regler om ansvar, krav och befogenheter för olika personalkategorier och arbetsuppgifter.

Läs hela sammanfattningen
Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-6-57
ISBN: 978-91-7555-327-6
Format: POD
Antal sidor: 44
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr