/
/

SOSFS 2015:21 Upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:12) om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:12) om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2015:21

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-6-48
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2015-06-10
Utkom från tryck: 2015-06-29
Gäller från och med: 2015-07-01