Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Screening för livmoderhalscancer – Rekommendation och bedömningsunderlag

Rapporten innehåller en rekommendation och ett bedömningsunderlag för nationellt screeningprogram för livmoderhalscancer. Rekommendationen riktar sig till beslutsfattare, verksamhetsledningar och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

Sammanfattning

Sedan slutet av 1960-talet har hälso- och sjukvården erbjudit kvinnor i Sverige screening för livmoderhalscancer. Åtgärden är viktig för att motverka förtida död i sjukdomen.

Under senare år har det tillkommit ny forskning om livmoderhalscancer samt om de analysmetoder som finns för att upptäcka ökad risk för cellförändringar. Socialstyrelsen har därför bedömt att det finns ett behov av att utvärdera nuvarande screeningprogram för livmoderhalscancer samt ge en nationell rekommendation utifrån den samlade kunskap som finns på området i dag. Socialstyrelsens utvärdering har utgått från myndighetens modell för att bedöma, införa och följa upp olika typer av screeningprogram.

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården i enlighet med befintligt screeningprogram fortsätta att erbjuda screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning och analys för cytologi för kvinnor i åldern 23–29 år. Från 30 år rekommenderas dock cellprovtagning med analys för humant papillomvirus (HPV), vilket innebär en förändrad analysmetod jämfört med nuvarande program. Dessutom bör den övre åldersgränsen höjas från 60 till 64 år.

HPV är i dag den främsta orsaken till cellförändringar hos kvinnor. Rekommenderat screeningprogram med HPV-test medför därför en bättre cancerförebyggande effekt än nuvarande program, som enbart inkluderar analys för cytologi.

Socialstyrelsens samlade bedömning är att programmet kommer att resultera i hälsovinster. Detta som en effekt av att fler förstadier till livmoderhalscancer upptäcks, vilket leder till att färre kvinnor insjuknar i sjukdomen.

Socialstyrelsen bedömer att den organisation som redan finns inom hälso- och sjukvården i dag för nuvarande screeningprogram till stora delar kommer att kunna användas även för rekommenderat program. En bidragande orsak är att själva provtagningen kommer att genomföras på samma sätt, och att cytologisk analys även fortsättningsvis kommer att användas som en del i programmet. Myndighetens bedömning är därmed att det finns goda förutsättningarna för att en övergång till det rekommenderade screeningprogrammet ska kunna ske smidigt. Samtidigt bedöms övergången till det rekommenderade programmet initialt att kräva satsningar för exempelvis utbildning av vårdpersonal och informationsinsatser.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-6-39
ISBN: 978-91-7555-322-1
Format: POD
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr