/
/

Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga

Den här skriften handlar om att ge stöd och skydd till barn och unga som har erfarenhet av sex mot ersättning. Texten fungerar som studiematerial och som fördjupning till en webbutbildning.

Sammanfattning

Det här utbildningsmaterialet handlar om att ge stöd och skydd till
barn och unga som har sex mot ersättning. Skriften utgör tillsammans med en webbutbildning ett utbildningspaket.

Webbutbildningen innehåller en självstudiedel och en del som är avsedd att användas för diskussion och reflektion i grupp. Den finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats. Den här texten fungerar som ett självständigt studiematerial men också som en fördjupning till webbutbildningen. Skriften har större fokus på fakta medan webbutbildningen fokuserar på exempel i högre utsträckning. Skrift och webbutbildning kompletterar varandra men kan även användas separat.

Utbildningspaketet är en omarbetning och utveckling av Socialstyrelsens
tidigare utbildningsmaterial Sex mot ersättning – utbildningsmaterial
om stöd och skydd till barn och unga från 2011, som utgår.
Ny kunskap har infogats. Fyra fokusgrupper har genomförts under
projektet samt ett antal intervjuer och studiebesök inom verksamhetsområdet.

Syftet med materialet är att öka yrkesverksammas medvetenhet om
sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i och att
presentera den senaste kunskapen inom området på ett lättillgängligt
sätt.

Målet med utbildningspaketet är att ge verktyg för att identifiera,
samtala med och fånga upp barn och unga som riskerar fara illa på
grund av att de har sex mot ersättning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-5-2
ISBN: 978-91-7555-312-2
Format: Bok
Antal sidor: 70
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr