/
/

Tillgång på specialistläkare 2012

Rapporten beskriver tillgången på specialistläkare den 1 november 2012 och den historiska utvecklingen 1995–2012. Uppgifter om 65 specialistkompetenser redovisas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-5-16
Format: POD
Antal sidor: 148
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Hans Schwarz
075-247 30 00