/
/

Checklista – Vid införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Checklistan riktar sig till dig som arbetar med införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och vägleder dig i processen för införandet, steg för steg.

Läs hela sammanfattningen

 

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-5-11
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr