/
/

Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2015

I målbeskrivningarna för läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ST-läkaren ska utveckla under specialiseringstjänstgöringen, och hur de förväntas ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens yrkesutövning.

 

Läs hela sammanfattningen
Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2015

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-4-5
ISBN: 978-91-7555-304-7
Format: Bok
Antal sidor: 1160
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 400 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00