/
/

SOSFS 2015:8 Läkarnas specialiseringstjänstgöring

SOSFS 2015:8

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-3-1
Format: Häfte
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2015-02-17
Utkom från tryck: 2015-04-02
Gäller från och med: 2015-05-01