/
/

Informationsspecifikation för levnadsvanor – tobakskonsumtion, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor

Informationsspecifikationen anger hur man kan dokumentera processen att stödja en patient att ändra en levnadsvana.

Reviderad version september 2015. I denna version av informationsspecifikationen har följande ändringar gjorts jämfört med den ursprungliga versionen: begrepps- och informationsmodellen har gjorts om enligt nationell informationsstruktur (NI 2015:2). Några Snomed CT-koder och KVÅ-koder har bytts ut jämfört med tidigare version.

Dokumentet bygger på den RIV-specifikation som Sveriges Kommuner och landsting SKL har tagit fram och den informationsspecifikation för riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor som har utarbetats i Region Skåne med stöd från Socialstyrelsen. Informationsspecifikationen kan användas av dem som utvecklar journalsystemen i landstingen och av journalsystemsföretag.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-2-50
ISBN: 978-91-7555-283-5
Format: POD
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr