/
/

SOSFS 2015:7 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2015:7

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-2-47
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr


Ändringsförfattning

Beslutad: 2015-02-17
Utkom från tryck: 2015-03-16
Gäller från och med: 2015-04-15