/
/

Målnivåer för diabetesvård

I rapporten presenteras målnivåer för diabetesvård. Sammanlagt har Socialstyrelsen fastställt fem målnivåer för typ 1- och typ 2-diabetes som utgår från indikatorer i nationella riktlinjer för samma område. Syftet är att ge hälso- och sjukvården tydliga och mätbara mål att sträva mot.

Sammanfattning

Utgångspunkten för målnivåer inom diabetesvård är de indikatorer som tagits fram till remissversionen av de nationella riktlinjerna för diabetesvård 2014. Indikatorlistan omfattar totalt 21 indikatorer.

Socialstyrelsens expertgrupp har utifrån dessa gjort ett urval av indikatorer som är lämpliga för målsättning. Därefter har en konsensusgrupp bestående av sakkunniga, patientrepresentanter, företrädare från specialistföreningarna och huvudmannaföreträdare diskuterat sig fram till ett gemensamt förslag till målnivåer för de aktuella indikatorerna utifrån befintliga underlag.

Efter genomfört arbete har Socialstyrelsen fastställt följande målnivåer:

  •  HbA1c >70 mmol/mol typ 1-diabetes (< 20 procent)
  • HbA1c >70 mmol/mol typ 2-diabetes (< 10 procent)
  • Blodtryck < 140/85 mmHg typ 1-diabetes (≥ 90 procent)
  • Blodtryck < 140/85 mmHg typ 2-diabetes (≥ 65 procent)
  • Fotundersökning typ 1-diabetes (≥ 99 procent)
  • Fotundersökning typ 2-diabetes (≥ 99 procent)
  • Ögonbottenundersökning typ 1-diabetes (≥ 98 procent)
  • Ögonbottenundersökning typ 2-diabetes (≥ 96 procent)
  • Icke-rökare bland personer med typ 1-diabetes (≥ 95 procent)
  • Icke-rökare bland personer med typ 2-diabetes (≥ 95 procent).
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-2-4
Format: POD
Antal sidor: 45
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Christina Broman
075-247 30 00