/
/

Förteckning över kunskapsmaterial - Tidiga insatser för barn och unga

Det här är en förteckning över kunskapsmaterial om tidiga insatser för barn och unga som riskerar att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa. Materialet kommer från Socialstyrelsen, SBU och Folkhälsomyndigheten.

Urvalet av kunskapsmaterial utgår ifrån några av områdena i ”Tidiga listan – börja med barnen” som Sveriges kommuner och landsting har gett ut. Tidiga listan är en sammanfattning av några av de viktigaste områdena för att främja psykisk hälsa hos barn. Den omfattar bland annat insatser från mödra- och barnhälsovården samt elevhälsan.

Förteckningen kan användas av de som arbetar i hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola eller av föräldrar och andra närstående.

Förteckningen omfattar material inom följande områden:

  • Graviditet och föräldraskap
  • Skola och hälsa
  • Riskfaktorer för psykisk ohälsa
  • Att upptäcka psykisk ohälsa
Läs hela sammanfattningen
 Förteckning över kunskapsmaterial – Tidiga insatser för barn och unga

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-2-34
Format: POD
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr

Kontakt

Anneli Wicksell
075-247 30 00