/
/

Pyruvatdehydrogenasbrist – Folder

Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

Läs hela sammanfattningen
Folder om pyruvatdehydrogenasbrist

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-2-24
Format: PDF
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr