/
/

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014

Rapporten visar statistik över antalet utfärdade behörighetsbevis för hälso- och sjukvårdspersonal under 2014. Den ger även en översikt av utvecklingen sen 2003. Uppgifter om det totala antalet utfärdade specialistbevis för läkare under 2014 saknas. De publiceras med statistiken för 2015.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-24
Format: POD
Antal sidor: 39
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr