/
/

Överenskommelse mellan staten och SKL inom området psykisk ohälsa – Redovisning av 2015 års bedömning av grundkrav och prestationsmål

Regeringen och SKL har kommit överens om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Prestationsbaserad ersättning fördelas till kommuner och landsting som uppfyller två grundkrav och minst ett prestationsmål. Socialstyrelsen har bedömt om kommuner och landsting har uppfyllt de krav som regeringen beslutat att lämna ersättning för.

Bilagor

Bilaga 3 Fördelning av prestationsersättning

Bilaga 1-2, 4-8

Sammanfattning

För fjärde året i rad har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2015 ingått en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO). Inom ramen för överenskommelsen ska 630 000 000 kronor fördelas till kommuner och landsting som uppfyller två grundkrav och ett eller flera av totalt åtta prestationsmål. Grundkraven måste vara uppfyllda för att huvudmännen ska kunna ta del av prestationsmedlen.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag bedömt om kommuner och landsting har uppfyllt de krav som regeringen beslutat att lämna prestationsersättning för. Myndigheten har inte gjort någon egen datainsamling utan bedömningarna baseras på en jämförelse mellan bedömningskriterierna och det material som huvudmännen har rapporterat in genom ett verktyg som SKL har tagit fram för ändamålet. Socialstyrelsen har inte granskat kvaliteten på innehållet i det material huvudmännen har rapporterat in.

Socialstyrelsen bedömer att 276 kommuner och samtliga 21 landsting har uppfyllt de två grundkraven och kvalificerar sig för tilldelning av prestationsmedel. De 14 kommuner som inte uppfyllde grundkraven kan inte ta del av prestationsersättningarna. Sammanlagt 630 000 000 kronor kommer att fördelas utifrån resultaten av grundkrav och prestationsmål.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-17
Format: PDF
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ingrid Ström
075-247 30 00