/
/

Karies hos barn och ungdomar – Epidemiologiska uppgifter för år 2014

Socialstyrelsen har sedan 1985 följt kariesutvecklingen hos barn och ungdomar. Denna redovisning innehåller uppgifter från 2014.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-11-36
Format: PDF
Antal sidor: 5
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Andreas Cederlund
075-247 30 00