/
/

Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum

Det här metodstödet för BBIC är ett komplement till grundboken i BBIC. Metodstödet är kortfattat och översiktligt och ger konkret stöd och hjälp i det dagliga arbetet. Det består av två huvudsakliga delar: BBIC-triangeln och handläggningen.

Grundbok i BBIC

Metodstödet är ett komplement till Grundbok i BBIC.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-10-8
ISBN: 978-91-7555-341-2
Format: Bok
Antal sidor: 73
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr

Kontakt

Helena Stålhammar
075-247 33 88