/
/

Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum

Grundboken i BBIC är ett utbildningsmaterial som i första hand vänder sig till handläggare och arbetsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Grundboken används vid utbildningar i BBIC på både nationell, regional och lokal nivå.

Dokumentationsstöd – översikt

BBIC-triangeln

Kompletterande metodstöd

Det finns ett metodstöd för BBIC som är framtaget som ett komplement till grundboken.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-10-7
ISBN: 978-91-7555-340-5
Format: Bok
Antal sidor: 137
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 88 kr

Kontakt

Helena Stålhammar
075-247 33 88