/
/

Tillgång på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2013

I den här statistikrapporten beskrivs tillgången på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor den första november 2013. Statistiken är i huvudsak en uppdatering av statistik presenterad i tidigare rapporter.

Tabeller Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-10-19
Format: PDF
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr