Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak – Lägesrapport oktober 2015 – Beskrivning av distribution

Rapporten beskriver de aktiviteter som hittills utförts under 2015 för att upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak.

Sammanfattning

I regleringsbrevet för 2015 har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att fortsatt upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak. Årets uppdrag är en fortsättning på tidigare uppdrag och utförs i enlighet med den nationella läkemedelsstrategins handlingsplan.

Socialstyrelsen ska säkerställa att det framtagna kodsystemet är innehållsmässigt förberett för att bli tillgängligt för användare och att det finns framtagna processer för löpande uppdatering av kodsystemets innehåll. Myndigheten ska dessutom sätta upp riktlinjer och krav för användningen av kodsystemet. För att möjliggöra ett ändamålsenligt och långsiktigt tillgängliggörande av kodsystemet ska Socialstyrelsen och E-hälso-myndigheten gemensamt ta fram ett förslag till förvaltnings- och distributionsverktyg.

Hittills genomförda aktiviter

Socialstyrelsen har:

  • Samarbetat med E-hälsomyndigheten avseende deras uppdrag i 2015 års regleringsbrev. I E-hälsomyndighetens rapport redogörs för de tekniska frågorna inklusive att skapa ett verktyg för underhåll av informationen i den nationella källan för ordinationsorsak. Där redovisas också den tänkta ansvarsfördelningen mellan Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten i det löpande förvaltningsarbetet.
  • Uppdaterat den nationella källan för ordinationsorsak till att omfatta ordinationsorsaker och behandlingsändamål för produkter som fanns tillgängliga på den svenska marknaden den 1 januari 2015. Varje unik ordinationsorsak har kopplats till en Snomed CT-kod.
  • Arbetat med systemets metastruktur. En första version av hierarkisk indelning, i syfte att underlätta kodsystemets användning, har tagits fram.
  • Terminologin har under året tillgängliggjort tillsammans med tillhörande Snomed CT-koder för samtliga ordinationsorsaker.

Arbete pågår för närvarande med övriga delar av uppdraget och dessa kommer att redovisas i slutrapporten, den 31 december 2015.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-10-18
ISBN: 978-91-7555-346-7
Format: POD
Antal sidor: 14
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Lotti Barlow
075-247 30 00