/
/

Tillgång på specialistläkare 2013

Det här är en statistikrapport som beskriver tillgången på specialistläkare den 1 november 2013 samt den historiska utvecklingen mellan 1995 och 2013.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-10-17
Format: POD
Antal sidor: 140
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr