/
/

Rådgivande samtal om alkohol – en guide om hur hälso- och sjukvården kan stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindre

Här finns en guide om hur hälso- och sjukvården kan stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindre.

Socialstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvården att stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindre genom att erbjuda rådgivande samtal. För att underlätta för hälso- och sjukvården att tillämpa rekommendationen har Socialstyrelsen tagit fram en folder.

I vårt stöd till arbete med sjukdomsförebyggande metoder finns även en film som kan användas som underlag för diskussioner på arbetsplatsträffar och i utbildningssammanhang.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-8
Format: POD
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr