/
/

Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa – Delrapport av ett regeringsuppdrag

Den här delrapporten beskriver en del av Socialstyrelsens arbete med en samordnad statlig kunskapsstyrning inom psykisk ohälsa. Rapporten innehåller bland annat en plan för insatser under 2015.

Läs hela sammanfattningen
Samordnad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-48
Format: POD
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr

Kontakt

Mattias Fredricson
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk ohälsa