/
/

Daisyformat av rapporten Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Med det här kunskapsstödet vill Socialstyrelsen bidra till utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner. Innehållet handlar till största del om hur de personer som får stöd, service eller omsorg kan bli delaktiga och få inflytande över insatsernas genomförande.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-24
Format: DVD
Antal sidor: 0
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr