/
/

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal – Officiell statistik om antal legtimerade (2013) och arbetsmarknadsstatus (2012)

I rapporten redovisas statistik över antal legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal samt innehavare av specialistbevis 2013. Rapporten innehåller också statistik om de legitimerades arbetsmarknadsstatus 2012 samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Bilaga

Tabeller

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-9-8
ISBN: 978-91-7555-207-1
Format: POD
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr